İhracat ürünlerimizin ambalajında kullandığımız ISPM 15 mührü, artık tüm ( ülke ayırmaksızın ) ithalatlarımız için kullanılma şartı getirilmiştir. Yönetmelik aşağıdadır. 01.01.2020’ten tarihinden itibaren ısıl işlem görmemiş ahşap ambalaj malzemeler için ceza uygulaması olacağı belirtilmiştir.

Tedarikçilerimizi konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederiz.

İthalat ve ihracatta eşyanın : Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi malzemeler 1.1.2020 tarihinden itibaren ısıl işlem görmüş ISPM 15 logosunu taşıyan ambalaj malzemeleri ile sevk edilebilecektir.

Bu koşula uyulmaması halinde ceza ile muhatap okunulacaktır.

Bilginize

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

b) Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi malzemeyi,

d) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

n) İzlenebilirlik işareti: Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinde; fırın numarası, parti numarası ve ısıl işlem uygulamasının yapıldığı tarihi yıl olarak gösteren Ek-1 de belirtilen işareti,

Kullanıcı: İhraç edilecek ürün veya ürün beraberinde, bu Yönetmelik veya ISPM 15 düzenlemesine uygun üretilmiş ahşap ambalaj malzemesi kullanacak işletmeleri,

c) Çeşitli sebeplerle yurt dışından Genel Müdürlüğe, ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri hakkında alınan bildirim nedeniyle, bildirim yapan ülke yetkili otoritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme ve kontrol görevlilerince yapılacak denetim sonucunda; izin belgeli işletmelerde bu Yönetmeliğin 7, 8, inci maddeleri ile Ek-1’de, tedarikçi ve kullanıcı ise bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

(1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Comments are disabled.