Akasya Ahşap Ambalaj ve Orman Ürünleri firmamız, Kaliteli hizmet anlayışı yanında sosyal sorumluluklarının farkında bir şirket olmanın adımlarını atarken sorumluluklarının bilincinde haraket etmeyi tecih etmektedir. Firmamız ve bünyemizde çalışan her birey ile sürdürülebilir kaynakların desteklenmesi ayrıca sorumluluktan kaçınılmaması bilinci ile haraket etmekteyiz. Kurum olarak toplum ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak için kaynak oluşturmak, kaynağı doğru yönetmeyi görev olarak görüyoruz.

UNICEF – Altın Kanatlar | Sosyal Sorumluluk Projesi

AKASYA, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye’deki ve dünyadaki en dezavantajlı durumdaki çocukların temel haklarına kavuşmaları için yaptığı çalışmalara destek vererek ‘UNICEF Altın Kanat’ sahibi oldu. AKASYA, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye’deki ve dünyadaki çocukların yaşama ve gelişme, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşma ve yaşıtlarıyla eşit haklara kavuşmaları için yaptığı çalışmalara katkı sağlayarak ‘UNICEF Altın Kanat’ sahibi oldu. Dünyada her gün 5 yaş altındaki 17 bin çocuk engellenebilir hastalıklardan ölüyor, ilköğretim çağındaki 58 milyon çocuk şu an okula gitmiyor; Türkiye’de 400.000’e yakın çocuk tarım işçisi olarak çalıştığı için okula gidemiyor, 15-19 yaş arasındaki kızların %28.2’si toplumdan soyutlanmış bir şekilde ne okula gidiyor ne çalışıyor, kızların %14’ü 18 yaşından önce evlendiriliyor. AKASYA, aylık düzenli destekle UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin ‘UNICEF Altın Kanat” sahibi destekçisi olarak, bu çocukların temel ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra çocuklar açısından kalıcı değişiklik yaratan uzun soluklu çalışmaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyor.

UNICEF Hakkında

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Küresel düzeyde, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocukların refahını artırmak, tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır. UNICEF’in çalışmalarının büyük bir kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgilidir. UNICEF, 156 Ülke Ofisi ve 36 Milli Komitesi ile 190’dan fazla ülkede güçlü bir varlığa sahiptir. UNICEF tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir.